HPV Virüsü Forum Yorumları ::.

Cin 1 Cin 2 Cin 3 Belirtileri

Cin 1 Cin 2 Cin 3 Belirtileri

Cin 1 Cin 2 Cin 3 Belirtileri Sanılanın aksine CiN virüsü belirti vermez. Tesadüfen veya gözle görülen bir şüphe sonucu yapılan Smear testi sonucu ortaya çıkan bir hücresel değerlendirmedir.

HPV FORUM SİĞİL FORUM
HPV den Siğilden Kurtulanlar Yenenler.

Bazı kadınlarda cinsel ilişki sonrası olan kanama , devamlı olan renkli kanlı akıntı, rahim ağzında yara erozyon olması CİN virüsü veya rahim ağzı kanseri belirtisi olabilmektedir.

Anormal smear varlığında sıklıkla rapor edilen tanımlama servikal intraepitheliyal neoplazidir kısaca CIN olarak tanımlanan bu bulgu Papanicolaou sınıflamasında Clas 3’ün alt gruplarıdır.

Bethesda sınıflamasına göre ise CIN I LSIL’e, CIN II ve CIN III ise HSIL’e eşittir.

Genellikle her iki açıklama da aynı raporda bulunmaktadır. ASCUS varlığı da olası bir CIN LSIL, HSIL sorununu şüphesi olabileceği için ileri tetkik gerektirebileceği unutulmamalıdır. CIN I hafif, CIN II orta, CIN III ise ağır displaziyi tanımlar.

CİN virüsü seyri nedir?

CIN tespit edilen her durum kansere dönüşür mü?

Burada önemli olan CIN’ in derecesidir. CİN derecesi arttıkça kanser olma riski de artmaktadır. Bu ilerleme hastadan hastaya farklılık göstermekte olup önceden ne zaman ve nasıl ilerleyeceğini kişi bazında saptamak mümkün değildir.

Diğer bir faktör de HPV virüsünün etken olup olmadığı ve eğer CİN oluşumunda HPV virüsü sebep ise bu HPV virüsünün tipinin ne olduğudur.Düşük dereceli CİN (CİN 1) lezyonları genellikle geriler. Kansere dönüşen CİN 1′ li (LSIL) hastalarda riskli HPV tipleri bulunmuştur.

Yapılan bir çalışmaya göre CİN 1 ‘in sebebi yüksek riskli HPV tipleri ise, bu lezyonun CİN 3 ‘ e dönüşme ihtimalinin yaklaşık % 10 olduğunu göstermiştir. Aynı çalışmaya göre yine risksiz HPV tipleri ile CİN 1 oluşmuş ise bu lezyonlar CİN 3 ve kansere dönüşmemektedirler.

Kısacası CİN ‘lerin kansere dönüşümü sebep olan HPV virüsünün tipine bağlıdır. Kansere ilerlemesini kolaylaştıran HPV tipleri dışındaki bir diğer faktör de CİN lezyonunun oluştuğu bölge ve hastanın genel durumu, bağışıklık sisteminin yapısıdır. Rahim ağzı ön dudakta ve rahim iç kanalında gelişen CİN hücrelerinin kansere dönüşme ihtimalinin daha fazla olduğu iddia edilmektedir.

Kanser dönüşümü için en riskli olanı CİN 3‘ tür. CIN 3 HSIL tespit edilen kadınların % 30-35′ i bir süre sonra kansere dönüşmektedir. Fakat bu sürenin ne kadar zamanda olacağı konusunda ortak bir görüş yoktur ve kişiden kişiye ve HPV virüsü varlığına , HPV virüsü tipine göre değişmektedir.

CIN 1‘ in tedavi edilmediği takdirde CİN 3’e ve kansere dönüşümünün bazı kadınlarda 5-8 yıl olur iken yine başka kadınlarda aynı değişim HPV virüsü etkisine ve tipine göre çok kısa bir sürede 1-2 yılda olabilmektedir.

Tedavisi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

HPV bir vürüstür Lezyonları, siğil benzeri normal siğiller değildir. HPV virüsünü Negatif etmek gerekir. Normal siğil olmadığı için Yakmayla, Dondurmayla, Lazerle, Asit içerikli damlalar ve krem ile geçmez. Cildinizi tahriş ettiğiniz için çoğalarak yayılır. 

Bu Yazılarda İlginizi Çekebilir...