Rahim Ağzı Kanserleri

Serviks kanseri bir zamanlar dünyada kadınlar arasında kanser ilişkili ölümlerin en sık nedenlerinden biriydi. T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi verilerine göre 2008 yılında serviks kanserinin görülme sıklığı yüz binde 4.1’dir.

HPV FORUM SİĞİL FORUM
HPV den Siğilden Kurtulanlar Yenenler.

Yine Globacan WHO verilerine göre 2008 yılında Türkiye’de 1443 kadının serviks kanseri teşhisi aldığı ve 556 kadının serviks kanserinden öldüğü tahmin edilmektedir.

Erken dönemde yakalanmış serviks kanserli kadınların tanı konduktan sonraki 5 yıllık sağ kalımları %92 gibi yüksek düzeylerdedir. Serviks kanseri, yaklaşık %20 oranda 65 yaş üzeri kadınlarda teşhis edilmesine rağmen kadınları daha çok 30’lu 40’lı ve 50’li yaşlarda etkileyecektir.

Serviks kanserinin iki ana tipi vardır; skuamoz hücreli karsinom ve adenokarsinom. Skuamoz hücreli karsinom genellikle serviksin dış yüzeyinde bulunan skuamöz hücreli epitelyum hücrelerinden köken alır.
Adenokarsinom, tipik olarak serviksin üst seviyelerinde lokalize olmuş glandüler hücrelerden köken alır ki bu durum rutin tarama metodlarıyla teşhis edilebilmesini güçleştirmektedir.

Jinekolojik Onkoloğun Rolü
Jinekolojik Onkologlar jinekolojik kanserlerin kapsamlı yönetiminde eğitim almış kişilerdir. Aslında serviks kanserli kadının tedavi ve bakımını teşhisten cerrahiye ve kemoterapiye kadar sağkalım boyunca palyatif bakımı koordine ederler. Medikal onkolog, patolog, radyolog, klinisyen, hemşire ve genetik uzmanlarından oluşan tüm kanser bakım takımının kaptanı olarak rol oynarlar.

Hastalar, Hasta Yakınları ve Hayatta Kalanlar
Risk faktörleri ve semptomlardan oluşan genel bir bilgilendirme edininiz ve doktorunuz siz ya da sevdiğiniz kişide serviks kanserinden şüphelenirse ne yapmanız gerektiğini öğreniniz. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği’nin serviks kanseri ile mücadele edenler için rahim ağzı kanseri taraması ve HPV aşıları konularında önerileri vardır.

Serviks Kanseri Nedir?
Serviks kanseri serviks olarak adlandırılan, rahmin alt kısmının (rahim ağzı) kanseridir. Serviks, rahmin vajinaya açılan ve doğum esnasında genişleyen kısmıdır.

Serviks kanseri kadınlar arasındaki en ölümcül kanserdir ve gelişmekte olan ülkelerde sıklığını sürdürmektedir. Erken dönemde yakalanmış serviks kanserli kadınların tanı konduktan sonraki 5 yıllık sağ kalımları %92 gibi yüksek düzeylerdedir. Serviks kanseri sonuçlarındaki gelişmenin ana sebebi kanser öncesi hücrelerin erken teşhisini sağlayan Pap smear testidir. Serviks kanseri, yaklaşık %20 oranda 65 yaş üzeri kadınlarda teşhis edilmesine rağmen kadınları daha çok 30’lu 40’lı ve 50’li yaşlarda etkileyecektir.

Serviks Kanseri, uzun süren, inatçı yüksek riskli HPV enfeksiyonu sonucu oluşmaktadır. HPV enfeksiyonu oldukça sıktır; cinsel aktif insanların çoğu enfektedir. Halbuki çoğu HPV enfeksiyonu semptom vermez ve serviks kanserine ilerlemez.

Yaklaşık olarak 13 HPV tipi yüksek risk ve serviks kanserine yol açabilen olarak belirlenmiştir. HPV 16 ve 18 Türkiye’de servikal kanserlerle ilişkili en sık görülen iki yüksek risk HPV tipidir.
Pap smear ve HPV testi ile serviks kanser riskini azaltmak kolaydır.

Pap testte servikal hücrelerden bir örnek alınır ve bunlarda anormallik olup olmadığı belirlenir. Anormal Pap smear sonuçları, ya kanser öncesi değişiklik ya da kanseri ortaya koyabilecek serviks biyopsisi gibi ileri tetkik gerektirebilir. Çoğu serviks kanseri daha önce Pap smear yaptırmamış kadınlarda ortaya çıkmaktadır.

Bu vakalarda kanser öncesi hücrelerin yakalanıp tedavi edilmeden önce kansere ilerlemeye zamanları varken Pap smear alınmadığından kanser yakalanamamıştır. HPV testleri herhangi bir yüksek risk HPV tipinin olup olmadığını belirleyerek kanser riski için ileri izleme olanak vermektedir.

Risk Faktörleri
Hemen hemen tüm serviks kanser vakalarındaki etken şu anda HPV olarak bilinmektedir. HPV ile enfekte çoğu insan buna bağlı ciddi problemler yaşamaz ancak çok küçük bir yüzdede kanser gelişebilir. HPV; ağız, boğaz, vajen, vulva ve serviks kanseri gibi bir çok kanser tipinin ortaya çıkma olasılığını arttırır.
Aşağıdaki özellikleri bulunan kadınlarda serviks kanseri gelişme olasılığı fazladır:

HPV teşhisi konmuş kadınlar
HPV aşısı yaptırmamış kadınlar
Prekanseröz lezyonlar için düzenli Pap smear yaptırmamış kadınlar
Anormal Pap smear sonucu olan ya da kanser öncesi servikal hücre değişikikleri tanısı öyküsü olan kadınlar
Daha önce serviks kanseri öyküsü olan kadınlar
HPV infeksiyonu riskinin artmasına neden olan birden fazla cinsel partneri bulunan kadınlar
Yüksek riskli cinsel aktivitede bulunan partneri olan kadınlar (Örneğin, bir çiftteki herhangi bir partner birçok partner ile ilişkiye girerse, çifti oluşturan heriki partnerin de HPV enfeksiyonu riski bulunmaktadır)
Erken yaşta ilk cinsel ilişkisinde bulunan kadınlar
Otoimmün bir durumu, HIV enfeksiyonu ya da Bağışıklık sisteminin zayıflatan herhangi bir durumu olan kadınlar. Zayıf bir bağışıklık sistemi kadında HPV enfeksiyonu gelişme olasılığını artırarak serviks kanseri gelişme riskini arttırır.
Sigara kullanan kadınlar
Belirtiler
Serviks kanserinin erken evrelerinde tipik olarak belirti yoktur. En erken bulgu muhtemelen rutin jinekolojik muayene esnasında saptanan anormal Pap smear sonucu olacaktır. Serviks kanseri oldukça yavaş gelişir, böylece belirtisiz dönem yıllar sürebilir. Pap smearda anormal hücrelerin tespit edildiği evre yüzde yüz tedavi edilebilir evredir.
İlerlemiş serviks kanserleri genel olarak en sık düzenli Pap smear testi yaptırmayan ya da anormal Pap smear sonucu alıp takiplere devam etmemiş kadınlarda görülür.
Serviks kanseri geliştikçe kadınlarda aşağıdaki belirtiler ortaya çıkacaktır:

Adet arası kanama, cinsel ilişki sonrası kanama ya da menopoz sonrası kanama gibi anormal vajinal kanama. Bununla birlikte anormal vajinal kanamaya başka durumlar da yol açabilir.
Sulu, pembe, soluk ve devamlı olan vajinal akıntı
Normalden daha fazla kanama olan ve daha uzun süren adet dönemleri
Mesane, barsaklar, akciğerler ya da karaciğere yayılmış çok ileri düzeydeki serviks kanseri vakaları aşağıdaki belirtileri gösterecektir:

Sırt ağrısı
Kemik ağrısı ve kırıklar
Yorgunluk, bitkinlik
Vajinadan idrar ve dışkı kaçağı
Bacak ağrısı
İştah kaybı
Pelvik ağrı
Şişmiş ayaklar
Kilo kaybı
Jinokolog Onkoloğunuza Başvuru
Eğer siz ve doktorunuz serviks kanseri olduğunuzdan endişeleniyorsanız, bir jinekolojik onkoloğa danışmanız ya da konsülte edilmeniz kritik öneme sahiptir.

Bu doküman hastalar için serviks kanseri ile ilgili güncel bilimsel veri ve uzman görüşlerini özetleyen yardımcı bir kaynak olarak tasarlanmıştır. Buradaki bilgilendirmeler özel tedavi kursu olmadığı gibi cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi diğer kabul edilebilir tedavi yöntemlerini dışlayıcı bir nitelik de taşımamaktadır. Tedavi şeçenekleri, bütün dünyada bölgesel kaynaklar ve bireysel ihtiyaç ve riskler göz önünde bulundurularal şekillenir.

Hangi Bilgilendirme Sizi İlk Randevunuza Yöneltti?
Jinekolojik onkoloğunuzla olan ilk randevunuzda, moral desteği için ve bütün soruları hatırlayabilmek ya da notlar alabilmek için bir arkadaşınızı ya da akrabanızı yanınızda getirmek isteyebilirsiniz.

Ayrıca getirmeniz gereken diğer şeyler:

Hastalığınızla ilgili teşhis ya da incelemeyle ilgili daha önce yapılmış tetkiklerin raporları:
En son yapılan biyopsi ya da Pap smear sonucu
Ultrason, BT, MR gibi radyolojik tetkik sonuçları
Daha önce göründüğünüz doktor ya da sağlık sunucularının kayıtları ya da notları
Şu anda almakta olduğunuz destek ya da tıbbi tedavi listesi
Jinekolojik ve doğumsal hikayeyi de içeren almış olduğunuz güncel tıbbi ve cerrahi tedavi listesi
Kanser öyküsü olan aile bireylerini de içeren aile öyküsü
Jinekolojik onkoloğunuza soracağınız soruların listesi
Sağlık sigortası bilgileriniz
Doktorunuz, yeniden değerlendirme ya da başka bir patoloğun fikrini almak için patoloji slaytlarını veya radyolojik görüntüleme yöntemlerinin CD kopyasını sizden isteyebilir.

Jinekolojik Onkoloğunuz Tedavi Şeklini Belirlemede Hangi Testleri Uygulamalı?
İlk adım serviks kanseri teşhisini doğrulamak ve hangi evrede olduğunu belirlemektir. Serviks kanseri teşhisi patoloğun mikroskopta değerlenirebilmesi için serviksten biyopsi almayı gerektirir. Bu biyopsi muayenehane şartlarında ya da ameliyathane şartlarında yapılabilir.

Doktorunuz sizin için hangi seçeneğin en uygun olacağını değerlendirecektir. Serviks kanseri evrelemesi, kanserin vücuttaki yayılımını ve serviks dışındaki bir vücut kısmına sıçrama olup olmadığını tanımlamanın standardize edilmiş bir yoludur. Serviks kanseri evrelemesi radyolojik çalışma ve olası diğer tanısal testlere ek olarak pelvik ve rektal muayeneye dayanır. Jinekolojik onkoloğunuz kanser evresine, mevcut sağlık durumunuza ve eğer uygunsa çocuk isteğinize bağlı olarak tedavi önerecektir.

Ek Testler
Serviks kanserinde evreyi belirlemek için ileri tetkikler gerekebilir. Konsültasyon esnasında jinekolojik onkoloğunuz ek testler isteyebilir. Serviks kanseri tanısal çalışması sırasında en sık istenen test ve prosedürler:

Rektovajinal muayene; makad ve vajinal bölgenin aynı anda muayene edildiği, muayenehane koşullarında yapılabilen basit bir pelvik muayene şeklidir. Doktorunuzun serviks kanserinin serviksi geçen yayılımı olup olmadığını anlamasına yardımcı olur.
BT veya BAT taraması; ayrıca bilgisayarlı tomografi ya da bilgisayarlı aksiyal tomografi olarak da adlandırılır. BT taraması yapılması için radyoopak bir maddenin içilmesi yada damardan enjekte edilmesi gerekmektedir. Bu madde x ışınınında organların daha iyi görüntülenmesini sağlar.
MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) taraması; bazen NMRG (Nükleer Manyetik Rezonans Görüntüleme) olarak da adlandırılır. Bu prosedür vücuttaki bölgeleri görüntülemede manyetik radyo dalgaları ve bilgisayar kullanır.
PET (Pozitrom Emisyon Tomografi) taraması; bu prosedürde damar içine radyoaktif glukoz enjekte edilir.

PET’te, glukozun yüksek oranda kullanıldığı vücut bölgeleri belirlenir. PET görüntülerinde kanser hücreleri daha parlak görünür çünkü kanser hücreleri normal hücrelerden daha aktiftir ve daha çok glukoz kullanır.
Kanserin meme ya da akciğerlere yayılımını belirlemek için akciğer filmleri.
Kan sayımı, böbrek fonksiyonlarını ve ilişkili organların fonksiyonlarını değerlendiren kan testleri.
Sistoskopi; ince bir kamera yardımıyla idrar torbasının içini değerlendirmek üzere yapılan, ayaktan yapılan bir prosedür. Eğer kanserin idrar torbasına yayıldığı ya da böbrek ile idrar torbası arasındaki israr akışında bir tıkanıklık şüphesi varsa doktorunuz bu testi önerecektir. Sistoskopi kullanılarak biyopsi de alınabilmektedir.
Proktoskopi; anal ve rektal kanalı görmeye yarayan ve ince bir kamera kullanılan başka bir ayaktan yapılan testtir. Doktorunuz eğer klinik muayenede kanserin büyümesinin servikstenrektal kanal içine doğru olduğunu düşünürse bu testi önerecektir.
Anestezi altında muayene. Doktorunuzun daha derinlemesine bir muayene yapabilmesi için anestezist tarafından damardan uygulanan sakinleştirme işlemi eşliğinde yapılan bir prosedürdür. Eğer rektal muayene sizin için çok ağrılı ise ve doktorunuz evrelemeyi daha iyi değerlendirmek istiyorsa bu yöntemi önerecektir.

Genellikle bu test sistoskopi, proktoskopi ve tümör biyopsisi ile aynı seansta yapılmaktadır.
Serviks Kanseri Evreleri
Evreleme, tedavi şekli ve gidişatı belirlemek için kanserleri kategorize etmenin standart bir yoludur. Serviks kanseri için evreleme aşağıdaki gibidir:

Evre I: Kanser hala servikste sınırlı
IA A Sadece biyopsi ile görülebilen servikse sınırlı mikroskopik kanser
IB Muayene esnasında çıplak gözle görülebilen kanser
IB1: 4 cm’den daha küçük kanser
IB2: 4 cm’den daha büyük kanser
Evre II: Serviks dışına yayılarak serviksin yakınındaki yumuşak dokuya ya da vajina kubbesine yayılmış kanser.
Evre III: Kanser serviksin dışına yayılarak, pelvik yan duvarları tutmuş ya da, ayaklarda şişmeye neden olmuş yada idrar torbasına idrar akışını bloke etmiş ya da alt vajinajı tutmuş.
Evre IV: Kanser serviks ya da yukarıda bahsi geçen herhangi bir bölgenin dışına yayılarak idrar torbası, rektum ya da karaciğer ve akciğer gibi uzak organ yayılımı yapmış.

Tedavisi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

HPV bir vürüstür Lezyonları, siğil benzeri normal siğiller değildir. HPV virüsünü Negatif etmek gerekir. Normal siğil olmadığı için Yakmayla, Dondurmayla, Lazerle, Asit içerikli damlalar ve krem ile geçmez. Cildinizi tahriş ettiğiniz için çoğalarak yayılır. 

Servikal Smear Ne Zaman Alınmalıdır?

Rahim ağzından alınan yayma servikal smear, Pap smear veya servikal yayma olarak da bilinir ile ilgili kurallar Dünya Sağlık Örgütü World Health Organisation WHO tarafından düzenlenmiş ve 26 yıl boyunca uygulanmıştır.

HPV FORUM SİĞİL FORUM
HPV den Siğilden Kurtulanlar Yenenler.

Ancak 2012 yılında Amerikan Kanser Cemiyeti (American Cancer Society ACS ve Amerikan Obstetriyenler ve Jinekologlar Birliği American College of Obstetricians and Gynecologists ACOG arka arkaya yeni kılavuzlar çıkardılar.

Bunlara göre taramanın başlangıcı, tarama aralığı, taramanın kesilmesi ve özel durumlarda uygulanacak yöntemler belirlendi.

Servikal Smear Alınacak Kişi
Smear alınırken; hasta en az iki gün cinsel perhizde bulunmuş cinsel ilişkiye girmemiş, vagen yıkanmamış, vajinal tedavi uygulanmamış ve muayene dahil tüm jinekolojik girişimlerin endoservikal kültür hariç yapılmamış olması gerekmektedir.

Taramanın Başlangıcı
Smear taramasının başlangıcı 21 yaşından sonra olmalıdır. Daha önce yayılmamasındaki amaç Human Papilloma Virüs HPV virüsü enfeksiyonlarındaki kendiliğinden gerilemesinin söz konusu olmasıdır, böylece kendiliğinden gerileyecek kişilerde lüzumsuz tetkik ve tedavi önlenmiş olacaktır.

Tarama Aralıkları
Servikal smear tarama aralıklarının 21-29 yaş aralığında 3 yılda bir olması yeterlidir. Daha sık alınması rahim ağzı kanserine karşı korunma ihtimalini artırmaz.

30-65 yaş arasında ise Pap smear tek başına yapılıyorsa yine 3 yılda bir, HPV testi ile birlikte yapılıyorsa 5 yılda bir tarama yapılması yeterlidir. HPV testi ile birlikte Pap smear taraması kansere karşı korunmada daha duyarlıdır.
Anne karnında DES’e maruz kalmış olanlar, HIV pozitif olanlar, bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi alanlar kemoterapi ve kronik kortikosteroid tedavi de dahil tarama kesilme kriterleri sağlanıncaya kadar düzenli aralıklarla taranmalıdır.

Taramanın Kesilmesi
Tarama sonlanmasının 65 yaş olması konusunda tüm otoriteler fikir birliğine varmıştır. Daha ileri yaşlarda smear taraması gereksizdir.
Serviks kanseri, anne karnında DES’e maruz kalma durumunda veya immünsüpressif tedavi HIV pozitif kişiler dahil alanlarda iyi sağlık koşulları olana kadar yılda bir olacak şekilde devam edilmelidir.
Diğer jinekolojik nedenlerle rahimi alınmış kişilerde CIN II ve III varlığı benign kabul edilmemektedir takipte vaginal sitolojinin yeri yoktur. Rahim ağzının alınmadığı histerektomi ameliyatlı kişilerde ameliyat olmamış bir bireyde uygulanacak olan rehber geçerlidir.

CIN II ve III nedeniyle rahimi alınmış kişilerde; doktor tarafından görülen üç normal sitoloji ve son 10 yılda anormal/pozitif sitoloji yokluğunda tarama kesilmelidir.

Hamile kadınlarda Tarama
Gebelerde tarama ilk üç ayda yapılmalıdır. İlk üç ayda yapılan smear almanın düşük veya bebek ölümüne yol açmadığı kesindir. Ancak leke tarzı kanama olabilir.

Tedavisi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

HPV bir vürüstür Lezyonları, siğil benzeri normal siğiller değildir. HPV virüsünü Negatif etmek gerekir. Normal siğil olmadığı için Yakmayla, Dondurmayla, Lazerle, Asit içerikli damlalar ve krem ile geçmez. Cildinizi tahriş ettiğiniz için çoğalarak yayılır. 

Cin 1 Cin 2 Cin 3 Belirtileri

Sanılanın aksine CiN virüsü belirti vermez. Tesadüfen veya gözle görülen bir şüphe sonucu yapılan Smear testi sonucu ortaya çıkan bir hücresel değerlendirmedir.

HPV FORUM SİĞİL FORUM
HPV den Siğilden Kurtulanlar Yenenler.

Bazı kadınlarda cinsel ilişki sonrası olan kanama , devamlı olan renkli kanlı akıntı, rahim ağzında yara erozyon olması CİN virüsü veya rahim ağzı kanseri belirtisi olabilmektedir.

Anormal smear varlığında sıklıkla rapor edilen tanımlama servikal intraepitheliyal neoplazidir kısaca CIN olarak tanımlanan bu bulgu Papanicolaou sınıflamasında Clas 3’ün alt gruplarıdır.

Bethesda sınıflamasına göre ise CIN I LSIL’e, CIN II ve CIN III ise HSIL’e eşittir.

Genellikle her iki açıklama da aynı raporda bulunmaktadır. ASCUS varlığı da olası bir CIN LSIL, HSIL sorununu şüphesi olabileceği için ileri tetkik gerektirebileceği unutulmamalıdır. CIN I hafif, CIN II orta, CIN III ise ağır displaziyi tanımlar.

CİN virüsü seyri nedir?

CIN tespit edilen her durum kansere dönüşür mü?

Burada önemli olan CIN’ in derecesidir. CİN derecesi arttıkça kanser olma riski de artmaktadır. Bu ilerleme hastadan hastaya farklılık göstermekte olup önceden ne zaman ve nasıl ilerleyeceğini kişi bazında saptamak mümkün değildir.

Diğer bir faktör de HPV virüsünün etken olup olmadığı ve eğer CİN oluşumunda HPV virüsü sebep ise bu HPV virüsünün tipinin ne olduğudur.Düşük dereceli CİN (CİN 1) lezyonları genellikle geriler. Kansere dönüşen CİN 1′ li (LSIL) hastalarda riskli HPV tipleri bulunmuştur.

Yapılan bir çalışmaya göre CİN 1 ‘in sebebi yüksek riskli HPV tipleri ise, bu lezyonun CİN 3 ‘ e dönüşme ihtimalinin yaklaşık % 10 olduğunu göstermiştir. Aynı çalışmaya göre yine risksiz HPV tipleri ile CİN 1 oluşmuş ise bu lezyonlar CİN 3 ve kansere dönüşmemektedirler.

Kısacası CİN ‘lerin kansere dönüşümü sebep olan HPV virüsünün tipine bağlıdır. Kansere ilerlemesini kolaylaştıran HPV tipleri dışındaki bir diğer faktör de CİN lezyonunun oluştuğu bölge ve hastanın genel durumu, bağışıklık sisteminin yapısıdır. Rahim ağzı ön dudakta ve rahim iç kanalında gelişen CİN hücrelerinin kansere dönüşme ihtimalinin daha fazla olduğu iddia edilmektedir.

Kanser dönüşümü için en riskli olanı CİN 3‘ tür. CIN 3 HSIL tespit edilen kadınların % 30-35′ i bir süre sonra kansere dönüşmektedir. Fakat bu sürenin ne kadar zamanda olacağı konusunda ortak bir görüş yoktur ve kişiden kişiye ve HPV virüsü varlığına , HPV virüsü tipine göre değişmektedir.

CIN 1‘ in tedavi edilmediği takdirde CİN 3’e ve kansere dönüşümünün bazı kadınlarda 5-8 yıl olur iken yine başka kadınlarda aynı değişim HPV virüsü etkisine ve tipine göre çok kısa bir sürede 1-2 yılda olabilmektedir.

Tedavisi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

HPV bir vürüstür Lezyonları, siğil benzeri normal siğiller değildir. HPV virüsünü Negatif etmek gerekir. Normal siğil olmadığı için Yakmayla, Dondurmayla, Lazerle, Asit içerikli damlalar ve krem ile geçmez. Cildinizi tahriş ettiğiniz için çoğalarak yayılır. 

Rahim Ağzı Kanseri

HPV Rahim ağzı kanseri dünyada kadınlar arasında en sık görülen 2’nci kanser türü olarak biliniyor. Her yıl yaklaşık 500 bin kişiye rahim ağzı kanseri tanısı konulurken HPV virüsünün neden olduğu bu hastalık nedeniyle 250 bin kadın hayatını kaybediyor.

HPV FORUM SİĞİL FORUM
HPV den Siğilden Kurtulanlar Yenenler.

Ancak hpv virüsü için erken teşhis ve doğru tedavi planlaması ile rahim ağzı kanseri ile baş etmek mümkün olabiliyor.

HPV virüsü Rahim ağzı kanserinin en önemli nedeni cinsel yolla gecen HPV virüsleridir. Rahim ağzı kanseri HPV virüsünün neden olduğu anormal hücrelerin yayılması ile oluşmaktadır.

HPV virüsleri vücutta ancak bu anormal hücrelerin kansere dönüşmesi uzun yıllar sürebilmektedir.

HPV son derece yaygın, bulaşıcı ve bazen hiç belirti vermeyen, cinsel yolla gecen bir virüstür. Belirti göstermediği için yayılması çok kolay olan HPV ‘nin 150’den fazla türü vardır ve hepsi kanserojen değildir.

Tedavisi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

HPV bir vürüstür Lezyonları, siğil benzeri normal siğiller değildir. HPV virüsünü Negatif etmek gerekir. Normal siğil olmadığı için Yakmayla, Dondurmayla, Lazerle, Asit içerikli damlalar ve krem ile geçmez. Cildinizi tahriş ettiğiniz için çoğalarak yayılır.